Persoonsgegevens die worden verwerkt
Olàv Home kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Olàv Home, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Olàv Home verstrekt. Olàv Home kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die Olàv Home verwerkt zijn:
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Bedrijfsnaam 

Waarom Olàv Home gegevens nodig heeft
Olàv Home verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, verwerking van bestellingen, het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Olàv Home kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten zoals:
– Contactformulier

Indien u een gesloten overeenkomst bij ons heeft kunnen uw persoon gegevens gebruikt worden voor:
– Factureren (indien van toepassing)
– Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn. 

Hoe lang Olàv Home gegevens bewaart
Olàv Home bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.

 Externe diensten waarmee persoonsgegevens gedeeld worden
Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.

Delen met anderen
Olàv Home verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:
– Boekhouding
– Steekproef toeristenbelasting 

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Olàv Home​​​​​​​ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Olàv Home gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics
Olàv Home maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Olàv Home​​​​​​​ bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Olàv Home te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Olàv Home​​​​​​​ heeft hier geen invloed op.

Olàv Home ​​​​​​​heeft Google geen toestemming gegeven om via Olàv Home ​​​​​​​verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@olavhome.nl, Olàv Home​​​​​​​ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Olàv Home​​​​​​​ behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Beveiligen
Olàv Home neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Olàv Home maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Olàv Home ​​​​​​​verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Olàv Home op via info@olavhome.nl. Deze website is een site van Olàv Home​​​​​​​.

 Olàv Home is als volgt te bereiken:

Postadres: Meijelseweg 47, 5986 NH Beringe
Vestigingsadres: Meijelseweg 47, 5986 NH Beringe

E-mailadres: info@olavhome.nl
Telefoonnummer: +31 (0)77 307 16 32

Showroom

Maandag 9:00 – 17:00
Dinsdag 9:00 – 17:00
Woensdag 9:00 – 17:00
Donderdag  9:00 – 17:00
Vrijdag 9:00 – 17:00

Uitsluitend op afspraak!

Contact

Olàv Home
Meijelseweg 47
5986 NH Beringe

+31 (0)77 307 16 32
info@olavhome.nl